قافله عمر

آنتوان همش 4 ماهشه، هنوز اونقدر کوچیکه که در مقابل حرکات آدمها برای ارتباط گرفتن باهاش تنها عکس العملش نگاهه و گاهی لبخندی هم می زنه. 

مادربزرگ مایک 96 سالشه، دو ساله که متاسفانه زندگی نباتی داره و تنها عکس العملش در مقابل ارتباط با آدم ها فقط نگاه کردنه.

و چقدر تفاوت وجود داره بین این دو نگاه!! در حالی که هر دو یک نگاهند اما یکی سرشار از امید و زندگی و دیگری خالی از زندگی و پر از جدال با مرگ.

با دیدن یکی آینده روشن جدال آمیز اومد جلو چشمم و با دیدن دیگری اشک!

/ 0 نظر / 17 بازدید