خونریزی

امروز بعد سه روز بعد عمل خونریزی شروع شد، البته طبق نظر دکترم اگه میزان خونریزی زیاد نباشه نرماله، پس جای نگرانی نیست. عصری یه سر رفتم بیرون، تو یه لحظه فکر کردم، ایا شلوار مناسبی پوشیدم، نکنه خونریزی پس بده و بزنه به شلوارم، بعد یاد بحث های اخیر خون قائدگی و احساس شرمساری زنان افتادم، با خودم فکر کردم اگه عمل به جز واژن رو قسمت دیگه ای از بدنم انجام شده بود هم ایا همینطور نگران خونریزیش و پس دادن خون می شدم؟؟!! مسلما نه! این احساس شرم در من هم به عنوان یک زن درونی شده، ولی چطور میشه بهش غلبه کرد؟ راهکارش چیه؟

/ 0 نظر / 29 بازدید