رفراندوم

خیابون اصلی شهر درخت های بلندی داشت مثل درخت های خیابون ولیعصر اما با تراکم کمتر. چند وقت پیش در ادامه تغییر و تحولات خیابون اصلی این درخت ها رو هم بریدن و بردن. من کلی از این عمل متعجب شده بودم!!!

اخیرا فهمیدم دلیل بریدن درخت ها شکایت مردم بوده از اینکه اینها سایه می کنن و جلو نور رو می گیرن. حالا یکشنبه گذشته یه رفراندوم برگزار کردن که مردم برن رای بدن آیا دوست دارن جای این درخت ها درخت های جوون و کوتاه بکارن یا نه!!!

همچین شهر دموکراتی داریم ما!! 

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا

افکار پاک در ناپاکی ها ، درخششی جاودان دارند.